Choose a language
15 Years

RÓLUNK

Üzleti tevékenysége során a TRIDAS folyamatosan javítja eljárásait, amit a vállalatvezetés kulcsfontosságúnak tart a piaci részesedés megőrzéséhez. Továbbra is a legnagyobb erőfeszítésekre van szükség a környezetet fenyegető veszélyek, valamint a vállalat termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó biztonsági kockázatok felszámolásához, a TRIDAS ezért az alábbi szabványoknak megfelelően tanúsított, integrált irányítási rendszert vezetett be:

TANÚSÍTVÁNY

ČSN EN ISO 9 001:2015

Minőségirányítási rendszer – követelmények

A Tridas, s.r.o. vezetése tisztában van azzal, hogy a piaci részesedés fenntartása és növelése szempontjából döntő jelentőségű a követelményeknek és az ügyfelek igényeinek való megfelelés. A TRIDAS, s. r. o. ezen az alapon vezette be és tanúsíttatta minőségirányítási rendszerét az alábbi szabványok alapján.

ČSN EN ISO 14001:2015

Elismerjük, hogy a világ természeti erőforrásai korlátozottak és törékenyek. A TRIDAS, s.r.o. erre az alapra helyezve határozza meg a vállalat céljait, általános elvként a környezet védelmével összhangban. Igyekszünk tehát termékeink gyártása során minimálisra csökkenteni a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, és bevezettük a szabvány szerinti, tanúsított környezetgazdálkodást.

ČSN ISO 45001:2018

A Tridas, s.r.o. vállalat felismerte alkalmazottai, valamint az OSHA és az FP elvei és követelményei betartásának fontosságát. Ezen az alapon vezettük be a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatási rendszert a szabványnak megfelelően.

A TRIDAS Ltd. számára a környezet kérdése alapvető fontosságú. Ezt igazolja részvételünk az FSC® globális mozgalmában. A TIRDAS 2015 óta rendelkezik az FSC tanúsítványával, amely felhatalmazza a vállalkozást az FSC szabványoknak megfelelő termékek előállítására. Ügyfeleink számára az ilyen szabványok garanciát jelentenek a felhasznált nyersanyagok eredetére és jogszerű mivoltára, ugyanakkor képviselik is, és aláhúzzák felelős hozzáállásunkat a megújuló erőforrásokkal kapcsolatban. A TRIDAS tanúsított termékei ezért viselhetik az FSC jelzést.

VÁLLALATI POLITIKA

 • A cég politikája teljes mértékben megfelel a szervezet kontextusának és stratégiájának.
 • Arra törekszünk, hogy megtartsuk megszerzett piaci pozíciónkat, tovább bővítve stabil ügyfeleink körét és a piaci szegmenseket.
 • Arra törekszünk, hogy hosszú távú perspektívát jelentő termelési programokat indíthassunk.
 • Törekszünk gyártási kapacitásunk kihasználásának éves szintű növelésére.
 • Megcéloztuk tevékenységi körünk kibővítését, hogy komplex szolgáltatásokat nyújthassunk, a termék és a gyártási mód megtervezését is beleértve.
 • Folyamatosan törekszünk arra, hogy teljes mértékben megértsük ügyfeleink igényeit, elemezve követelményeiket, és magas szintű kommunikációt folytatva velük.
 • A vezetőség a vállalati kultúrát úgy alakítja, hogy az alkalmazottak teljes mértékben megértsék azt, sikereinket pedig az ügyfelek igényeire való hangsúlyos odafigyelés határozza meg.
 • A rendelések feldolgozása során teljes mértékben folyamatszerű megközelítést alkalmazunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy a folyamatok szabályozása következetesség és a folyamatok együttműködése nélkül nem lehetséges.
 • Tisztában vagyunk vele, hogy sikereinkben a folyamatos fejlesztések integrált részt alkotnak. Kizárólag a megvalósítási eljárásokból, a belső auditokból származó megfelelően kiértékelt információk és a vevői elégedettség mérése alapján meghozott döntések mutathatják az utat a vállalat számára.
 • Tovább mélyítjük jó kapcsolatainkat beszállítóinkkal, hogy kapcsolatunk továbbra is kölcsönösen előnyös maradhasson.
 • Küzdünk a munka termelékenységének fellendítéséért, a pazarlás minden formájának megszüntetéséért és a fogyasztók igényeinek kielégítéséért, hangsúlyt fektetve közben minden olyan jogi és egyéb követelmény betartására, melyek a munkahelyi biztonságot, a munkahelyi egészségvédelmet és a környezet védelmét érintik.
 • Intézkedéseket hozunk a hulladék mennyiségének csökkentése és termelési folyamataink energiaintenzitásának növelése érdekében, egyben igyekszünk minimálisra csökkenteni tevékenységünk hatását a környezetünkre, valamint dolgozóink és a termékeink felhasználási területén élő lakosság egészségére egyaránt.